P
a
y
K
i
a
z
o

PAYKIAZO ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KULLANICILARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu metnin amacı, kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Paykiazo tarafından açıklanmasıdır.

Kullanıcıların kişisel verilerinin toplanması, kullanılması, paylaşılması ve diğer hususlar şu şekildedir:

 • Hangi kişisel veriler toplanır ve işlenir?
 • Kişisel veriler hangi amaçlarla toplanır?
 • Kişisel veriler hangi hukuki sebeplerle işlenir?
 • Kişisel verilerin toplanma yöntemleri nelerdir?
 • Kişisel veriler kime ve hangi amaçlarla aktarılır?
 • İlgili kişinin hakları nelerdir?
 • Kişisel verilerle ilgili başvuru ve şikayet süreci nasıldır?

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz Paykiazo Elektronik Para tarafından Keskin Caddesi, Şahane Konutları, Alsancak Mahallesi, Etimesgut/Ankara adresinde işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Hukuki İşlem Bilgileri
 • Müşteri İşlem Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Demografik Veriler

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle toplanır:

 • Yüz yüze görüşmeler
 • Çağrı merkezi etkileşimleri
 • İş operasyonlarına gönderilen e-postalar
 • Sosyal medya üzerinden yapılan üyelik başvuruları ve şikayetler
 • Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapılan üyelik başvuruları
 • Bankalar aracılığıyla yapılan aktarımlar
 • Temsilciler aracılığıyla sözleşme ilişkilerinin kurulması

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak şu üçüncü taraflarla paylaşılabilir:

 • Ödeme sistemleri ve kamu kurumları
 • Ödeme hizmetlerinin yürütülmesi için iş ortakları
 • Sahtecilik/dolandırıcılık inceleme/önleme süreçleri için bankalar
 • Hukuki süreçlerde destek alınan danışman ve hukuk büroları
 • Denetim hizmetlerinin geliştirilmesi için dış hizmet sağlayıcıları
 • Ödenmemiş fatura tahsilatı için fatura ödeme kuruluşları
 • Bağımsız denetim firmaları
 • İşbirliği hizmetleri için iş ortakları

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini isteme
 • Otomatik sistemlerle işlenen verilere itiraz etme
 • Zararın giderilmesini talep etme

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, toplama amacına uygun olarak yasal saklama süresi boyunca saklanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN YER ALACAĞI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni zaman zaman güncellenebilir ve önemli değişiklikler olduğunda bilgilendirme yapılır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ BAŞVURU VE ŞİKAYET SÜRECİ

Başvurularınızı www.paykiazo.com adresinde bulunan "Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu"nu doldurarak yapabilirsiniz. Talepleriniz en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır. Ulaşmak için: [email protected].